• RiXiang
 • Sergi
 • Kompaniýa partiýasy
 • Zawod
 • Zawod
 • Kompaniýa syn
 • Hyzmatdaşlarymyz
 • Hyzmatdaşlarymyz
 • Hyzmatdaşlarymyz

Biz hakda

“Rixiang Smart Lock” gözleg we ösüş boýunça ýöriteleşdi we
myhmanhana kartoçkalaryny, parol gulplaryny öndürmek,
2003-nji ýyldan 17 ýyl bäri şkaf gulplary we barmak yzlary.
Bizde 5000 zawod we 16 önümçilik liniýasy bar. 100-den gowrak hatar
ortaça 6 ýyldan gowrak tejribesi bolan işçiler.
ISO90001 arkaly önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris
hil dolandyryş ulgamy.
Daşky gurşawy goramak ROHS şahadatnamasy
Milli howpsuzlyk ministrliginiň şahadatnamasy,
CEewropa CE şahadatnamasy we ABŞ FCC şahadatnamasy

Üstünligimiz

Iň ýokary hil kepili

ISO90001 hil dolandyryş ulgamy arkaly hiliň dolandyrylyşy.
Nemes çydamlylygy synag enjamy tarapyndan 300,000 gezek gulplama synaglary.
Ojakdan we ogurlykdan goraýan şahadatnama 、 CE 、 FCC we ROHS.

Biz hakda

Üstünligimiz

Iň oňat baha we tereziniň artykmaçlygy

2003-nji ýyldan başlap akylly gulp zawody. 5000 zawod we 16 önümçilik liniýasy.100-den gowrak tejribeli front işgäri

Zawod

Üstünligimiz

Döredijilik önümleri we ajaýyp görnüşleri

Dizaýnerden programma üpjünçiligi we apparat inerenerine çenli ajaýyp gözleg topary.200-den gowrak önüm öndürildi.20-den gowrak patent aldy.Her ýyl 10-dan gowrak täze önüm öndürmek

Sergi

Üstünligimiz

Iň oňat baha we tereziniň artykmaçlygy

ODM 、 OEM-i goldaň we 20-den gowrak ýurda eksport edilýär.Myhmanhanalar, kwartiralar, hammam merkezleri we sport zallary tarapyndan giňden ulanylýar.

Biz hakda

Hyzmatdaş hyzmatdaş

 • QH
 • UNI
 • 7T
 • GLI
 • KON
 • TCL
 • TUYN
 • AIRB
 • BOLAN
 • TT
 • SHT
 • SC